Identyfikacja wizualna jako element wizualizacji firmy to symbolika stosowana przez organizację do uzyskania czytelnej identyfikacji rynkowej, wyróżnienia się spośród konkurencji a także do budowania relacji z otoczeniem. To niezwykle ważny krok w procesie kreowania silnej marki. Im więcej widzimy symboli związanych z konkretną marką tym większa szansa, że się nią zainteresujemy.

Logo – identyfikacja wizualna

Logo – identyfikacja wizualna

Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy – logo. Logo jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, drukach firmy i reklamie. Tworzone jest ono przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp. Kolorystyka firmowa odgrywa ważną rolę, gdyż wyróżnia firmę i określa jej charakter. Co więcej, ma duży wpływ na świadomość odbiorców. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór kolorów przy tworzeniu logo firmy i aranżacji wnętrz.

Identyfikacja wizualna odnosi się również do wszelkiego rodzaju druków firmowych, czyli papieru i kopert firmowych, notatników i wizytówek. Oprócz nazwy firmy, jej adresu i danych kontaktowych druki firmowe powinny zawierać odpowiednie dla danej organizacji logo, a także charakteryzować się właściwą typografią czyli krojem czcionek. Także akcydensy czyli druki okolicznościowe o charakterze użytkowym (cenniki, katalogi, ulotki, etykietki itp.) powinny zawierać elementy wizualne charakterystyczne dla firmy.

Pracownicy przedsiębiorstwa są jego reprezentantami w kontaktach z otoczeniem. Dlatego też, identyfikacja wizualna obejmuje również ubiór pracowników oraz ich identyfikatory, tworząc spójną całość wraz z wizerunkiem firmy.

Identyfikacja wizualna to system, przy którego tworzeniu należy pamiętać o tym, by był on zgodny ze specyfiką i stylem firmy, oryginalny, łatwo zauważalny oraz jednoznaczny i nie powodujący negatywnych skojarzeń.